Директор ліцею

Кондрус Олена В’ячеславівна

учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури,

вчитель вищої категорії, «Вчитель-методист»

Відповідає за:

 • організацію діяльності ліцею;
 •  вирішення питань фінансово-господарської діяльності ліцею;
 •  призначення на посаду та звільнення з посади працівників, визначення їх функціональних обов’язків;
 • забезпечення організації освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 •  забезпечення функціонування внутрішньої системи  якості освіти;
 •  забезпечення умов  для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ліцею;
 • сприяння та створення умов для діяльності органів самоврядування ліцею;
 •  сприяння здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 •  впровадження в освітній процес 1 -5 класів – Нової української школи;
 • організацію та проведення атестації вчителів, вихователів і подання атестаційних листів та документів для нагородження педпрацівників та встановлення їм вищої категорії до атестаційних комісій вищого рівня;
 • підготовку та проведення педагогічних рад, нарад за участю директора;
 • складання річного плану роботи школи;
 • підготовку школи до нового навчального року;
 • належне ведення особових справ;
 • здійснює набір до 1 -х та 10-х класів, прийом дітей до ліцею;
 • дотримання режиму навчальних занять учнів;
 • створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників школи;
 • ведення класних журналів 9-11 класів;

     Здійснює контроль за:

 • виконанням річного плану роботи, освітньої програми, рішень педагогічної ради та рекомендацій нарад за участю директора;
 • роботою заступників директора з навчальної та навчально-виховної роботи, завідувача господарством, практичного психолога, педагога-організатора, вчителя-логопеда, бібліотекаря, бухгалтера, педагогічного колективу та технічного персоналу;
 • дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та виконання норм харчування;
 • виконанням освітньої програми, внутрішньої системи  якості освіти, станом викладання фізичної культури, захисту України, української мови та літератури.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Кущ Олена Вікторівна 

учитель інформатики та математики, вища категорія, старший учитель.

Відповідає за:

 • правильне планування та організацію вивчення предметів природничо- математичного циклу;
 • виконання освітньої і навчальних програм вчителями з таких предметів: математика, фізика, астрономія, хімія, інформатика, природознавство, біологія, громадянська освіта, географія, технології;
 • забезпечення ефективності роботи вчителів природничо-математичного циклу щодо якості знань учнів;
 • ведення класних журналів 5-6 класів;
 • створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів;
 • впровадження досягнень педагогічної науки в практику освітнього процесу;
 • підготовку звітних документів по ліцею;
 • інформатизацію ліцею, заповнення бази даних ліцею  в системі «Україна. ІСУО»;
 • роботу сайту школи;
 • охорону праці та безпеку життєдіяльності в ліцеї;
 • планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;
 • підготовку та проведення загальношкільних заходів (свят, вечорів, диспутів, естафет, конкурсів);
 • зв’язок з позашкільними громадськими організаціями;
 • організацію роботи щодо запобігання бездоглядності школярів і скоєнню ними правопорушень;
 • відвідуванням учнями школи;
 • зв’язок із Ювенальною превенцією, органами поліції;
 • організацію чергування по школі класних колективів;
 • організацію та проведення суспільно-корисної діяльності;
 • забезпечення дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів;
 • виконання річного плану роботи школи, стратегії розвитку Володимирівського ліцею «Успіх»;
 • організацію харчування в школі, ведення статистичних звітів з питань харчування, підвозу, медобслуговування, оздоровлення учнів.

 Здійснює контроль за:

 • роботою вчителів природничо-математичного циклу, основ здоров’я, технологій;
 • якістю знань учнів 5-6 класів і відвідування ними уроків;
 • роботою класних керівників 5-6 класів щодо організації освітнього процесу;
 • дотриманням в ліцеї єдиних педагогічних вимог та режиму навчальних занять;
 • проведенням контрольних робіт та моніторингу;
 • роботою з групами учнів 5-6 класів з початковим рівнем навчальних досягнень і незадовільною поведінкою;
 • проведенням аналізу результативності виховної роботи школи;
 • виконанням планів виховної роботи класними керівниками;
 • проведенням спортивно-масової діяльності, військово-патріотичної та туристсько – краєзнавчої роботи;
 • дотримання учнями Статуту і Правил поведінки для учнів школи;
 • якістю проведення класних годин та позакласних заходів;
 • якістю ведення документації з виховної роботи.

Заступники директора з навчальної роботи

Гаврилець Надія Володимирівна

учитель української мови та літератури, вища категорія.

Відповідає за:

 • правильне планування та організацію вивчення предметів школи ІІ та ІІІ ступенів; роботи практичного психолога;
 • своєчасне складання і корегування розкладу уроків у 5-11 класах;
 • організацію виконання освітньої програми та навчальних програм вчителями ІІ та ІІІ ступенів ліцею;
 • забезпечення ефективності роботи вчителів та якості освіти учнів;
 • ведення класних журналів 7-8 класів;
 • ведення журналів факультативів, курсів за вибором, додаткових занять;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах;
 • організацію та облік оформлення бланків документів суворої звітності на отримання документів про освіту;
 • створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • організацію індивідуального навчання (екстернатна, сімейна (домашня) форма, педагогічний патронаж);
 • вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів;
 • впровадження досягнень педагогічної науки в практику освітньої роботи вчителів;
 • облік військовозобов’язаних працівників ліцею;
 • проведення шкільних предметних олімпіад серед учнів ліцею;
 • участь учнів ліцею у предметних олімпіадах та конкурсах;
 • підготовку звітних документів по ліцею, складання документів для нарахування заробітної плати вчителям та іншим працівникам школи, зв’язок з бухгалтерією з питань виплати зарплати працівникам школи.

Здійснює контроль за:

 • станом викладання предметів гуманітарного циклу (зарубіжна література, англійська мова, німецька мова), художньо-естетичного циклу (мистецтво, трудове навчання), суспільного циклу (історія, правознавство, громадянська освіта);
 • роботою предметів інваріантної складової 5-11 класів;
 • роботою класів з поглибленим вивченням іноземної мови, профільних класів;
 • проведенням  шкільних предметних олімпіад серед учнів ліцею;
 • станом успішності учнів 5-11 класів і відвідування ними уроків;
 • роботою класних керівників щодо організації освітньої діяльності учнів;
 • проведенням контрольних робіт;
 • дотриманням в ліцеї єдиних педагогічних вимог та режиму навчальних занять;
 • роботою з групами учнів з початковим рівнем навчальних досягнень і незадовільною поведінкою.

Заступники директора з навчальної роботи

Киризюк Лариса Василівна

 учитель початкових класів, учитель біології, вища категорія.

Відповідає за:

 • правильне планування та організацію вивчення предметів початкових класів, роботи групи продовженого дня, асистента вчителя початкових класів, роботи вчителя-логопеда, керівників гуртка;
 • своєчасне складання і корегування розкладу уроків школи І ступеня;
 • виконання освітньої програми та навчальних програм вчителями школи І ступеня з таких предметів:
 • українська мова
 • англійська мова
 • математика
 • фізична культура
 • мистецтво
 • я досліджую світ
 • інформатика
 • дизайн і технології
 • забезпечення ефективності роботи вчителів початкових класів щодо якості знань учнів;
 • ведення класних журналів 1-4 класів, журналу групи продовженого дня, гурткової роботи, документації інклюзивних класів;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах початкових класів;
 • створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів;
 • впровадження досягнень педагогічної науки в практику освітнього процесу вчителів;
 • підготовку звітних документів по школі;
 • проведення акції «Рейд урок»;
 • облік дітей і підлітків шкільного та дошкільного віку мікрорайону закладу;
 • статистичний звіт 76-РВК;
 • ведення особових справ учнів;
 • організацію інклюзивного навчання (1-11 класах);
 • організацію гурткової роботи.

Здійснює контроль за:

 • впровадженням в освітній процес 1 – 4 класів – Нової української школи;
 • роботою вчителів початкових класів, вихователя групи продовженого дня, вчителя-логопеда, асистента учителя, керівників гуртка;
 • якістю знань учнів 1-4 класів і відвідування ними уроків;
 • роботою класних керівників 1-4 класів щодо організації освітнього процесу;
 • проведенням контрольних робіт;
 • дотриманням в ліцеї єдиних педагогічних вимог та режиму навчальних занять;
 • роботою з групами учнів з початковим рівнем навчальних досягнень і незадовільною поведінкою.

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Сейсенбаєва Олена Анатоліївна

учитель початкових класів, учитель вищої категорії, учитель-методист.

Відповідає за:

 • створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів;
 • впровадження досягнень педагогічної науки в практику освітнього процесу;
 • підготовку звітних документів по ліцею;
 • проходження атестації педагогічними працівниками ліцею ;
 • проходження вчителями ліцею курсової перепідготовки;
 • самоосвітню діяльність педагогічних працівників у міжатестаційний період;
 • роботу вихователів та працівників дошкільного підрозділу;
 • інклюзивне навчання (дошкільний підрозділ);
 • організацію харчування в дошкільному підрозділі;
 • роботи методичної ради, методичних шкільних комісій у ліцеї, дослідницьких та творчих груп ліцею, проведення методичних днів та тематичних тижнів ліцею.

Здійснює контроль за:

 • підготовкою  звітних документів по ліцею;
 • виконанням освітньої програми дошкільного підрозділу;
 • проходженням  атестації педагогічними працівниками ліцею;
 • проходженням  вчителями ліцею та громади курсової перепідготовки;
 • самоосвітньою діяльністю педагогічних працівників у міжатестаційний період;
 • роботою  методичної ради, методичних шкільних комісій у ліцеї, дослідницьких та творчих груп ліцею, Школи молодого вчителя, Школи педагогічної майстерності, проведенням методичних днів та предметних тижнів ліцею;
 • підготовкою і проведенням  методичних нарад з учителями.