ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Оцінювання учнів 1-х класів

Оцінювання учнів 2-го класу

Про затвердження системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів

Критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів