Зарахування дітей до дошкільного підрозділу Володимирівського ліцею «Успіх» відбувається в порядку електронної черги або письмової заяви на чергу у закладі. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним з батьків або іншим законним представником дитини.

Під час прийому дитини до дошкільного підрозділу закладу керівник ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

За дитиною зберігається місце в дошкільному підрозділі закладу у разі її хвороби,  санаторного лікування, реабілітації, карантину, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період.

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

1) заява батьків або осіб, які їх замінюють;

2)документ, що підтверджує першочерговість зарахування у вигляді довідки:

проживання на території обслуговування закладу дошкільної освіти;

дитини є рідною або усиновленим братом та/або сестрою дитини, яка вже здобуває освіту в закладі;

дитина працівника закладу;

дитина належить до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

дитина належить до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

дитина перебуває у складних життєвих обставинах і на обліку в службах у справах дітей;

дитина з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

3) медична довідка про стан здоров’я   дитини   з  висновком  лікаря, що  дитина  може відвідувати  заклад дошкільної освіти; 

4) свідоцтво про народження.

 У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до дошкільного підрозділу закладу на загальних підставах.

– вносити пропозиції щодо роботи з дітьми;

– заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.

 – віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, не передовіряючи її неповнолітнім особам;

 – приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;

 – дотримуватись режиму роботи закладу, приводити та забирати дитину вчасно;

 – своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності.

Група раннього віку-8

Різновікова (інклюзивна) група-0

Старша (інклюзивна) група-0