Конкурс відеоробіт учнівської молоді.

Возможно, это изображение текст «Комунальний заклад «Запор.зький обласний центр туризму кразнавства, спорту та екскурсий учнивськой молод!" Запорйзькой обласной ради ГРАМОТА НАгОРоДЖУЕТЬСЯ Крулковсъкий Андрий учень Володимировсього лцею «Ycnix» Широкавсъкой сльськой ради Запорйзького району Запорйзькой облаи (керивник Рибалко 1.0.) за 1 (трете) Мице в обласному в.дкритому конкурси вίдоробит учнίвсъкой МОЛОДί <Чаривними мисцями» Ном.нация ,Чаривзтивьзгмцямикраин HapiB Украйни» Виконувач обов' 'я3κив обов'язкив диу Кз <Центр туризму» 30P Наказ "Центр турпзму> 3OP m/t 0.05.20241 Nu1 113 20508221 Галина САВЕЛЬЕВА Запорижжя, 2024»